Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Blærescanning med BioCon 900S

Oprettet af:

Proceduregruppen August 2020

Godkendt af:

Teamleder for sygeplejen og Sundhedschef august 2020

 

Målgruppe:

Proceduren henvender sig til akutteamet i sygeplejen og har til formål at beskrive indikationen for anvendelse af blærescanner til brug ved mistanke om urinretention eller residualurin. Rettidig identifikation og afhjælpning af urinretention og residualurin kan minimere risikoen for overdistention af blæren, infektioner i urinvejene, nyrebækken samt spredning af bakterier til blodbanen og dermed sepsis.

 

Formål:
At sygeplejerskerne i akutteamet kan anvende blærescanner til identifikation af urinretention og residualurin ved mistanke om dette samt efterfølgende opretholde normal blærefunktion ved hjælp af engangskateterisation.

 

Definition af begreber:

Urinretention:
Tilstand med manglende evne til at tømme blæren.
Giver sig udslag i vandladningstrang med manglende vandladningsevne trods blærefyldning.
Residualurin:
Tilstand hvor blæren i forbindelse med vandladning ikke tømmes fuldstændigt. Selve tilstanden vil ofte i sig selv være uden symptomer, men vil afhængig af restvolumen kunne give hyppig vandladningstrang.

 

Beskrivelse/fremgangsmåden:

Indikation for blærescanning:

Indikation for anvendelse af blærescanner er følgende symptomer på urinretention og residualurin:

 • Hyppig og/eller voldsom vandladningstrang
 • Smerter i abdomen eller over lænden (nyrelogen)
 • Kvalme/opkastning
 • Konstant dryppende/sivende vandladning
 • Pludselig meget stor vandladning med fortsat vandladningstrang efterfølgende (overløbsinkontinens)
 • Klamtsvedende/bleghed
 • Hyper- eller hypotension
 • Hyppige og recidiverende urinvejsinfektioner
 • Uro og konfusion uden umiddelbar forklaring

Urinretention og residualurin kan blandt andet opstå på baggrund af følgende tilstande:

 • Tilstoppet KAD/mistanke om tilstoppet KAD
 • Seponering af KAD
 • Obstipation
 • Infektioner i og omkring urinvejene (ødem af slimhinden)
 • Systemiske infektioner og svækkelse heraf Apopleksi og anden hjerneskade
 • Neuromuskulære lidelser
 • Medicinsk behandling med bla opioider, antiparkinsonmidler, antipsykotika samt mange andre.
 • Cancer (hjerne, det lille bækken, rygmarv m.fl)
 • Traumer (bækken, rygmarv, hjerne)
 • Anæstesi
 • Diabetes

Blærescanning:

På baggrund af vurdering af ovenstående symptomer og tilstande hos den konkrete borger, kan akutsygeplejerske uden forudgående lægelig kontakt, foretage blærescanning.

Søg om muligt information om, hvornår borgeren sidst har haft vandladning ift at vurdere, om der er tale om urinretention eller residualurin.

Ved urinretention på volumener fra 400 ml og derover skal der øjeblikkeligt indhentes lægelig ordination til at udføre SIK.

Borgers egen læge/vagtlæge kontaktes mhp ordination af behandlingsplan og udredning.
Indtil behandlingsplan foreligger, følges nedenstående plan:

 • Ved residualurin på over 150 ml urin skal der udføres SIK efter vandladning.
 • Ved urinretention skal frekvensen af SIK tilrettelægges således at borger har vandladning ved maksimalt 400 ml urin.

Scanning udføres på følgende måde:

 1. Borger skal så vidt muligt ligge fladt på ryggen
 2. Scanneren tændes
 3. Vælg patienttype (mand, kvinde, hysterektomeret kvinde eller barn)
 4. Påfør en mængde ultralydsgel svarende til minimum en valnød 2-3 fingersbredder under navlen
 5. Placér scannerhovedet samme sted og vinkl scanneren ca 30 grader pegende mod borgerens fødder og med skærmen opad
 6. Tryk på scan og lokalisér borgerens blære live på skærmen
 7. Ved lokaliseret blære, trykkes scan igen mens scanneren holdes stille
 8. Ved behov for nyt billede, trykkes på ”hjem”-ikonet på skærmen og pkt 6 og 7 gentages
 9. Scanningsresultatet vil fremgå af skærmen
 10. Resultatet dokumenteres på stedet eller gemmes til senere dokumentation
 11. Gel tørres af borger og scannerhoved
 12. Scanner desinficeres med alkoholserviet

Opmærksomhed ved scanning af:

 • Gravide
 • Borgere med ascites
 • Borgere med sår i suprapubis-området

Dokumentation:

Der oprettes tilstand – udskillelse af affaldsstoffer – med relevant tilstandsklassifikation samt tilhørende faglig planlægning.
Resultat af blærescanning og SIK noteres i ”målinger” under ”diurese”.

Der fremsendes med borgers samtykke MedCom-korrespondance til borgers egen læge med beskrivelse af problemet og data samt med anmodning om ordination af behandlings- og udredningsplan.

 

Referencer:

Det er vigtigt at angive de referencer/kilder der er brugt.

Statens Serum Institut 2019; Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer: Forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler. Central Enhed for Infektionshygiejne, 1.2 udgave.

Specielle lokale forhold:

Hvis der er forhold der vigtige lokalt-fx tlf. nr. el. fysiske rammer.Revideres af:

Proceduregruppen august 2021
Sidst opdateret af Lotte lykke Jørgensen
30. november 2020