Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

UTH - området

Oprettet/godkendt af:

Proceduregruppen, maj 2020         

 

Målgruppe:

Alle medarbejdere i Social- og sundhedsforvaltningen + tandplejen og sundhedsplejen

 

Formål:

At medarbejderne får indberettet utilsigtede hændelser i hele forvaltningen

- At medarbejderne får indberettet utilsigtede hændelser. 
- at sikre opmærksomhed og systematik på rapportering af utilsigtede hændelser for derved at skabe læring, udvikling samt forebygge gentagelser.

 

Beskrivelse/fremgangsmåden:

Vi har pligt til at rapportere alle utilsigtede hændelser, der resulterer i, at:

• Der er øget pleje-, udrednings- eller behandlingsbehov hos flere borgere på én gang
• En borger må indlægges eller behandles
• En borger får varigt funktionstab
• En borger dør

Derudover skal alle utilsigtede hændelser, uanset konsekvens, herunder også nærved-hændelser, rapporteres inden for disse fire områder:

• Medicinering
• Sektorovergange (f.eks. i forbindelse udskrivelse fra eller indlæggelse på hospital)
• Infektioner
• Patientuheld (fx fald)

Som udgangspunkt skal alle hændelser rapporteres for at skabe læring og udvikling på alle niveauer i organisationen.
Når der sker en utilsigtede hændelse, gøres følgende:

- Den, der opdager hændelsen, er forpligtet til at indberette hændelsen. Enten elektronisk via www.dpsd.dk eller på en udskrevet blanket, hvis der har lavet aftale med sekretær om det.

Du har højst 7 dage til at indberette.

www.dpsd.dk finder du en rapporteringsformular, som du skal udfylde.
Som medarbejder skal du benytte rapporteringsformularen for sundhedspersoner.

Indberetningen skal være så detaljeret som muligt, således det er muligt at analysere hændelsen og uddrage læring.
Derfor anbefales det, at du også angiver kontakt oplysninger, så der er mulighed for at indhente supplerende oplysninger i forbindelse med analysen.

- Indberetningen går til vores initialmodtager, som sørger for at anonymisere og udsende til leder og sagsbehandler på stedet.

- Leder og sagsbehandler på stedet sørger for at arbejde med indberetningen, drøfte med personale, lave analyse og beskrive forebyggelse mv.

- Leder og sagsbehandler sørger for at afslutte indberetningen, og den sendes derefter til databasen.

- Hver enkelt leder modtager en UTH-rapport x 1 månedligt, som kan bidrage til at danne overblik over mønstre og tendenser i områdets utilsigtede hændelser.

 

 

Revideres af:

Proceduregruppen, maj 2021

 

Sidst opdateret af Lotte lykke Jørgensen
27. november 2020