Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Tryghedskasse , sygeplejen

Oprettet/godkendt af:

Proceduregruppen, maj 2020

 

Målgruppe:

Sygeplejersker i Middelfart kommune.
I henhold til Middelfart Kommunes kompetenceplan og Middelfart Kommunes medicininstruks.

Formål:

At sikre at sygeplejen kan varetage administration af tryghedskassen.
At sikre et optimalt afsluttende forløb for borgere der ønsker at dø i eget hjem.

Det giver kun mening at bruge tryghedskassen, når der er usikkerhed om borgerens lindringsbehov.

 

Definition af begreber:

Tryghedskassen er en medicinkasse der indeholder medicin, utensilier og informationsmateriale. Anvendes til symptom lindring i de sidste levedøgn hos alvorligt syge borgere, der ikke længere kan indtage peroral medicin.

 

Tryghedskassen indeholder:

Inj. Serenase 5 mg/ml.
Inj. Midazolam 1 mg/ml.
Inj. Morfin 20 mg/ml.
Inj. Buscopan 20 mg/ml. eller Robinul 0,2 mg/ml
Inj. Furix 10 mg/ml.
Inj. Natriumklorid 9mg/ml.

Utensilier:

2. sc. Kanyler
2. propper til sc. Kanyler
Sprøjter
Kanyler
Swaps
Fikseringsplaster

 

Beskrivelse/fremgangsmåden:

Det anbefales at hver enkelt præparat i tryghedskassen ordineres særskilt i FMK.

Tryghedskassen er gratis for borgere der er terminalregistreret.

Når tryghedskassen anvendes er det vigtigt at sygeplejersken vurderer på behovet for genbestilling af de enkelte anvendte præparater, jævnfør den begrænsede mængde medicin der er til rådighed i tryghedskassen.

Medicinen gives i subcutan kanyle.
https://haandbogen.middelfart.dk/Hjemmepleje%20og%20sygepleje/K%20-%20L/Kanyle,%20anlæggelse%20af%20subkutan%20kanyle

Der er enkelte præparater, som ikke bør gives i samme nål. Morfin og Serenase® bør ikke gives sammen, da der er risiko for udkrystallisering. Anlæg en ekstra nål og skriv Serenase® på plasteret så alle ved, hvad den skal bruges til.

Der må maksimalt gives 4 ml. pr uddeling i den subcutane kanyle.

Ved præperater der er vævsirriterende skylles efter med minimum 0,3 ml.

Den givne medicin anføres under PN. fanen i FMK, med indikation for givningen. Det er sygeplejens ansvar, at der evalueres efter hver medicingivning.

Ligeledes skal der oprettes et indsatsområde; ”Medicingivning/tryghedskasse” og andre relevante indsatsområder.

Utensilier i hjemmet skal begrænses. Spl. medbringer sin inj.-taske.
Ved Terminal reg. borgere bestilles utensilier via § 122 bevillingen ved sygeplejens depot.

4 vigtige omregningsfaktorer:

  1. Subkutan morfindosis er halvdelen af peroral morfindosis. 
  2. P.n. morfindosis er 1/6 af total opioid døgndosis.
  3. Fentanyl-plaster: 25 mikrogr./time svarer ca. til 60 mg morfin p.o./døgn.
  4. Peroral oxycodon er 1,5-2 gange så potent som morfin, dvs. at 20 mg morfin svarer til 10-15 mg oxycodon.

 

Referencer:

https://vejledninger.dsam.dk/palliation/?mode=visKapitel&cid=719

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/laegemidler/tryghedskassen/

 

Revideres af:
Proceduregruppen, maj 2021

Sidst opdateret af Lotte lykke Jørgensen
27. november 2020