Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Terminal pleje - det første hjemmebesøg, sygeplejen

Oprettet/godkendt af:

Proceduregruppen, maj 2020

Målgruppe:

Sygeplejen

Formål:

Redskab til brug ved første hjemmebesøg ved terminalregistrerede borgere mhp. at få afdækket hvilke behov for pleje og støtte borgeren har behov for

 

Definition af begreber:

Forslag til deltagere:
 • Borger 
 • Pårørende
 • Egen læge
 • Sygeplejerske
 • Andre

Tidspunkt:

Hvad er hensigtsmæssigt for alle parter.

Den palliative indsats defineres af Verdenssundhedsorganisationen WHO som en indsats, der har til "formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art".

 

Beskrivelse:

Mødets hensigt:

 • Afklare borgerens og pårørendes forventninger, ønsker og sygdomsindsigt (gensidig forventningsafstemning)
 • Lave realistiske aftaler/mål for den kommende tid
 • Palliative behandlingsmuligheder
 • Vurdere behovet for hjælpemidler
 • Overveje rehabilitering
 • Sikre relevante ordinationer
 • Aftaler om opfølgning/faste besøg

Vær obs. på behov/relevans for ansøgninger til:

 • Terminaltilskud til lægemidler (vederlagsfri medicin) - ansøgning til lægemiddelstyrelsen 
 • Terminalerklæring (LÆ 165) jvf- § 119 i serviceloven mht. plejeorlov
 • Terminalerklæring (LÆ 165) jvf. § 122 i serviceloven mht. sygeplejeartikler, ernæringstilskud og fysioterapi
 • Ved behov for vejledning/info kan Anette Petersen kontaktes på tlf: 8888 4717

Formål:

 • At borger og pårørende oplever at blive mødt med forståelse, respekt og værdighed, for deres specifikke situation
 • Borgeren og familien tilbydes hjælp og støtte med udgangspunkt i det, der er vigtigst for dem
 • At afdække borgerens behov for palliativ rehabilitering

Gensidig forventningsafstemning/anamnese:

 • Hvordan har sygdomsforløbet været frem til nu?
 • Hvordan er borgerens forhåbninger/forventninger og tanker omkring forløbet?
 • Hvordan ønsker borgeren sine ressourcer og netværk inddraget?
 • Hvordan er forholdet til egen læge?
 • Hvordan ønsker pårørende deres ressourcer inddraget? '
 • Hvad er sygeplejerskens rolle i forløbet (tovholder?)
 • Er der specielle hensyn at tage (fx. mindreårig børn, dement ægtefælle osv.)
 • Har borgeren åben indlæggelse/er tilknyttet en afdeling?
 • Hvem varetager medicinadministrationen?

Hvordan er borgerens fysiske velvære? Er der problemer med:

 • Smerter
 • Kvalme
 • Hvile/søvn/træthed
 • Obstipation/udskillelser
 • Appetitløshed/ernæring
 • Respirations
 • Kredsløb/ødemer 
 •  Mv.

Er der behov for:

 • Hjemmehjælp
 • Hjælpemidler 
 • Fysioterapi
 • Medicin
 • Mv.

Hvordan er borgerens psykiske, sociale og åndelig velvære? Er der problemer med:

 • Angst
 • uro/delir
 • Depression
 • Sorg
 • Mv.
 • Hvordan oplever borgeren sin livskvalitet

Er der behov for:

 • Fysioterapi
 • Psykolog
 • Præst
 • socialrådgiver 
 •  Mv.

Forventninger til sygeplejersken:

 • Udlevere mobil. nr. til sygeplejen hele døgnet
 • Oplyse borgeren om, at vi prioriterer det er kendte sygeplejersker, der kommer i hjemmet, men at vi ikke kan garantere det 
 • Hvis relevant, oplyse om muligheden for: pleje i eget hjem, aflastning, hospice og palliativt team
 • At sygeplejersken er ekstra opmærksom på, at være forudseende ved at observere, planlægge og handle i tide, da disse forløb ofte er komplekse og hurtigt kan ændre sig
 • Planlægge næste besøg

Dokumentation:

For at højne kvaliteten, er det vigtigt at dokumentere den palliative indsats i hjemmet. Der oprettes relevante indsatsområder og sygeplejeydelser. Husk at få tiden visiteret ved sygepleje-visitationskoordinator.

 

Referencer:

https://instrukser.aalborg.dk/sundhedsfaglige-instrukser/instruks-for-pleje-og-behandling-af-terminale-patienter( februar 2018)

Instrukser Struer Kommune: http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjbq7DxwbvZAhWHhSwKHTThDpMQFghDMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.struer.dk%2Fdownload%2FTerminale%2Bbevillinger%2B-%2BInstruks&usg=AOvVaw1rX94br7xAIjRIb1iPtwwk (februar 2018)Revideres af:

Proceduregruppen, maj 2021

Sidst opdateret af Lotte lykke Jørgensen
27. november 2020