Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Stikuheld/stikskader

Oprettet/godkendt af:

Proceduregruppen, maj 2020

 

Målgruppe:

Alle

 

Formål:

At sikre medarbejdere har viden om, hvordan de skal forholde sig ved en evt. stik-skade.

 

Fremgangsmåde:
Forholdsregler ved stikuheld:

  • Lad det bløde lidt (men pres ikke blodet frem).
  • Desinficer stikstedet hurtigst muligt med 2,5 % jodsprit eller hospitalssprit (70-85%). Det skal gøres 2 gange og tørre mellem hver gang.
  • Søg læge – typisk på skadestuen.
  • Anmeld skaden som en arbejdsskade til Arbejdsmiljø-repræsentanten

På Skadestuen/FAM modtages skadesramte og der vurderes, på baggrund af information om skadens forløb, om der er risiko for blod – eller vævs-væskeoverført smitte. I den forbindelse afdækkes så vidt muligt, om den involverede borger er kendt HIV-positiv, partner til kendt HIV-positiv eller på anden måde tilhører gruppen af personer med høj risiko for at være HIV-positiv, eller have smitterisiko for hepatitis B eller C.
DET ER MEGET VIGTIGT, AT BLODPRØVER TAGES INDEN VACCINATION PÅBEGYNDES. Analyser af blodprøver er meget følsomme og præsenterer et falsk positivt resultat, hvis der vaccineres først. Hvis det er mindre end 48 timer efter uheldet tilbydes vaccination for hepatitis B og den 1. hepatitis B vaccine gives. Skadestuen informerer om sikker sex (minimum indtil svar på blodprøver) samt at man som bloddonor altid har 4 mdr. karantæne efter en stikskade - uanset om blodprøverne angiver negativt eller positivt svar. Den skadesramte vil også blive informeret om at svar på blodprøver kan fås efter ca. en uge. Ved positivt svar lægges plan for det videre forløb ved en samtale med læge. Ved negativt svar følges proceduren for videre vaccinationsprogram for Hepatitis.

 

Forbyggelse af stikudheld:

  • Stik aldrig hænderne i en affaldspose eller beholder.
  • Forsøg aldrig at sætte beskyttelseshætter tilbage på kanylen 
  • Overfyld aldrig en kanylebeholder
  • Pas særligt på ved urolige patienter, der foretager pludselige bevægelser.
  • Uopmærksomhed er en hyppig årsag til stikuheld. Undgå at foretage flere ting på én gang. 
  • Benyt de hjælpemidler vi har til at destruere kanyler og nåle på forsvarlig vis.

 

Referencer:


https://www.stikboksen.dk/

https://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Informationsmateriale/3335-26.ashx

http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/files/dokument247713.htm

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/din_arbejdsplads/sygehus/billeddiagnostik/stikskader

 

Specielle lokale forhold:

Tlf. lægevagten Syddanmark Fra kl.16-08: 70110707
Tlf. FAM – Kolding: 76363343.

 

Revideres af:

Proceduregruppen, maj 2021

 

 

 

Sidst opdateret af Lotte lykke Jørgensen
27. november 2020