Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Penge , håndtering af dette i hjemmeplejen

Oprettet/godkendt af:

Proceduregruppen, maj 2020

 

Målgruppe:

Alle ansatte og vikarer i hjemmeplejen

 

Formål:

At medarbejderen kender reglerne for at varetage borgerens penge og sikre personalet bedst muligt i forbindelse hermed.

 

Definition af begreber:

At håndtere penge for borgeren betyder alle situationer hvor man bliver involveret i at hente penge, foretage indkøb eller betale for borgeren

 

Beskrivelse/fremgangsmåde:

Overordnet principper:

  • Medarbejderen skal have så lidt omgang med borgerens penge som muligt
  • Man skal overlade så meget som muligt til borgeren selv, evt. i samarbejde med pårørende.
  • Faste betalinger skal så vidt mulifgt betales via bankens betalingsservice
  • Det skal tilrådes borgeren at opbevare så få kontanter som muligt
  • Medarbejderen må aldrig have adgang til borgerens penge uden for arbejdstiden
  • Hvis man som medarbejder er nød til  i akutte tilfælde, at varetage indkøb for borgeren, skal det dokumenteres og lederen skal orienteres om situationen.
  • Skal medarbejderen involveres i transaktioner vedr. penge. (afhentning af penge i banken) skal der foreligge en fuldmagt
  • Det er lederens ansvar at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for aftaler eller handlinger vedr. håndtering af borgerens penge.
  • Hvis medarbejderen vurderer, at borgerens økonomiske forehold ikke varetages betryggende, skal der i samråd med lederen søges økonomisk værge.
  • Medarbejderen må ikke have adgang til borgerens hævekort eller NEM-ID (minus kendskab til koder)

 

Referencer:

Der er drøftet procedure med kommunernes revision, som oplyser, at man som udganspunkt skal undgå al form for varetagelse af penge for borgeren, så vidt det er muligt.

 

Specielle lokale forhold:

Hvis særlige forhold gør sig gældende hos en borger, vedr. penge håndtering, skal lederen indgå aftale med borgeren vedr. dette. Der skal føres kasseblad  hos den konkrete borger og aller bonner skal gemmes, max beløb en personale må hæve for en borger er 500 kr.

 

Revideres af:

Proceduregruppen, maj 2021
Sidst opdateret af Lotte lykke Jørgensen
07. oktober 2020