Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Methotrexat, håndtering af Methotrexat (tillægsinstruks under instruks for medicinhåndtering)

Oprettet/godkendt af:

Proceduregruppe, maj 2020

 

Målgruppe:

Ansatte i Social- og sundhedsforvaltningen, der er involveret i håndtering, herunder dispensering og administration, af lavdosis Methotrexat (tablet og injektion/injektionspen).

 

Formål:

At sikre at arbejdsgange og processer i forbindelse med håndtering af Methotrexat er kendt og følges af involveret personale, således at den rigtige borger får den rigtige dosis Methotrexat og således at utilsigtede hændelser kan forebygges.

Formålet er desuden at sikre tilstrækkelig viden om præparatet.

Methotrexat optræder på listen over risikosituationslægemidler, udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Indberettede hændelser peger på, at der i forbindelse med kompleks dosering af præparatet er øget risiko for ordinations- og dispenseringsfejl, ligesom ændringer i behandlingen også udgør en risikosituation.

 

Definition af begreber:

Methotrexat:
Cytostatikum der i lavdosis én gang om ugen anvendes til behandling af reumatoid artritis og psoriasis.

Risikosituationslægemiddel:

Lægemidler der ofte optræder i alvorlige utilsigtede hændelser, oftest på baggrund af alvorlige bivirkninger, alvorlige konsekvenser af manglende administration eller alvorlige forgiftninger ved overdosering. Methotrexat er ét ud af syv lægemiddelgrupper:

https://stps.dk/da/laering/risikoomraader/risikosituationslaegemidler/~/media/D7EE79FD44CF4A82834BB1BA6848E459.ashx

 

Risikosituation:

Situationer hvor håndteringen af risikosituationslægemidler yderligere skaber stor risiko for utilsigtede hændelser. Særligt for Methotrexat drejer det sig om følgende situationer:

 • Ændringer i behandlingen
 • Kompleks dosering pga ugentlig dosis frem for daglig dosis
 • Behandling af risikopatienter
 • Virkningsdosis er tæt på forgiftningsdosis

https://stps.dk/da/laering/risikoomraader/risikosituationslaegemidler/risikosituationer/

 

Beskrivelse/fremgangsmåde:

Generel medicinhåndtering skal finde sted i overensstemmelse med kommunens instruks for medicinhåndtering. Alle ansatte der er involveret i medicinhåndtering, skal kende den overordnede instruks og følge arbejdsgange og regler beskrevet heri.

Nedenstående skal ses som supplement til ovenstående og uddyber ekstra opmærksomhedspunkter, når en borger får hjælp til håndtering af Methotrexat.

Dispensering af tablet Methotrexat samt injektion af Methotrexat må udelukkende varetages af sygeplejerske. Såfremt borgeren er i behandling med andre præparater, skal sygeplejerske varetage dispensering af al borgerens medicin.
Administration af dispenseret tablet Methotrexat må gerne foretages af andre faggrupper, jfr. Indsatskatalog for sygeplejeopgaver og kompetenceprofiler ved opgaveoverdragelse, men bør når muligt administreres af sygeplejerske.

Ordination:

 • Ved ordination af Methotrexat skal du være ekstra opmærksom på, at lægen har ordineret præparatet som en ugentlig dosering i FMK.
 • Du skal dobbeltkontrollere dette i FMK inden du opretter administrationen i medicinlisten.
 • Du skal dobbeltkontrollere at du har oprettet administrationstidspunktet med korrekt ugedag og tidspunkt i medicinlisten

 Behandlingsplan:

 • Du skal være ekstra opmærksom på, at behandlingsansvarlige læge har lagt en plan for kontrol og behandling af borgerens kroniske sygdom herunder, behandlingen med Methotrexat
 • Kontrol af behandlingens virkning og bivirkning
 • Hyppighed af blodprøvekontrol og opfølgning herpå
 • Evt ordination af observationer ift bivirkninger/forværring af helbredstilstand/sygdom som kan skyldes bivirkninger/forgiftning 
 •  Kontraindikationer for fortsat behandling herunder udvikling af infektion samt forholdsregler i disse situationer

Dispensering:

 • Du skal dobbeltkontrollere lægemiddelnavn, form, styrke, dosis og hyppighed i medicinlisten og sammenholde dette med oplysninger på mærkaten på medicinemballagen (obs ugentlig dosering)
 • Du skal have øget opmærksomhed på at skabe ro under dispenseringen

Administration:

 • Du skal dobbeltkontrollere lægemiddelnavn, form, styrke, dosis og hyppighed i medicinlisten og sammenholde dette med det dispenserede (obs ugentlig dosering)

Opfølgning:

 • Du skal være opmærksom på om borgeren har fået foretaget planlagte blodprøver
 • Du skal være opmærksom på opfølgning på blodprøvekontroller og evt. korrespondancer/ændringer i behandlingen/FMK-notifikationer.

Bivirkninger:

 • Du skal være opmærksom på at observere følgende meget almindelige og almindelige bivirkninger: 
 • Nedsat appetit, smerter i abdomen, kvalme, opkastning, sårdannelse i mundslimhinden, diarré, næseblod, døsighed, hovedpine, svimmelhed, hoste, hudkløe, infektioner
 • Du skal tage kontakt til behandlingsansvarlige læge hvis én eller flere af disse symptomer optræder og du mistænker bivirkning til behandlingen som årsag hertil.

Referencer:

Styrelsen for patientsikkerhed 2019; Målepunkter for tilsyn med behandling med lavdosis Methotrexat i plejesektoren 2020.

Pro.medicin.dk ; Specielle emner: Methotrexat (forgiftninger)

Pro.medicin.dk; Lægemiddelgrupper: Methotrexat (inflammatoriske reumatiske sygdomme)

Pro.medicin.dk; Dermatologiske midler: Methotrexat og immunosuppressiva mod psoriasis

Revideres af:

Proceduregruppen,  maj 2023



Sidst opdateret af Karina Kilde
10. maj 2022