Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Årlig helbredstjek af borgere der får Antipsykotisk medicin

Oprettet/godkendt af:

Proceduregruppen, maj 2020

 

Målgruppe:

Alle medarbejdere

 

Formål:

At sikre borgere der får antipsykotisk medicin, opfordres til/tilbydes en årlig undersøgelse ved lægen.

 

Fremgangsmåden:

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der ved behandling med antipsykotiske lægemidler bør foretages årlige undersøgeler. Bl.a. ved skizofreni er der en markant øget risiko for hjertekarsygdomme og dødelighed.

Flere faktorer spiller ind, heriblandt genetiske forhold og miljø, men også bivirkninger til den antipsykotiske medicin, bidrager formentlig til dette. Ved screening for risikofaktorer, i særdeleshed det metaboliske syndrom, er der en mulighed for at kunne imødegå følgesygdomme og tidlig død. Opmærksomhed på livsstil (kost, motion og rygeophør) bør have en fremtrædende plads i den forebyggende indsats.

Kriterier for metabolisk syndrom:

Der foreligger metabolisk syndrom, når taljemålet er lig med eller over 94 for mænd og over eller lig med 80 for kvinder samt når mindst to af de øvrige værdier er øget.

Blodtryk: ≥ 130/85 mm Hg

Faste glucose: ≥ 5,6 mmol ¨

HDL-Cholesterol: ≤ 1,03 mmol for mænd og ≤ 1,29 for kvinder

Triglycerider: ≥ 1,7 mmol

  • Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at alle borgere, der sættes i antipsykotisk behandling, følges tæt med blodprøver /EKG og lungefunktionsmåling to gange årligt i forbindelse med opstart af antipsykotisk medicin og senere en gang årligt.

Kontaktpersons opgaver:

  • Den enkelte kontaktperson er ansvarlig for, at borgeren 1 gang årligt/opfordres/tilbydes til at komme til egen læge og få fortaget et sundhedstjek, herunder lungefunktionsundersøgelse og screening for metabolisk syndrom. Dette kan i praksis gøres i forbindelse med borgerens fødselsdag.
  • At borgeren støttes i at bestille tid hos den praktiserende læge.
  • At der samtidig med tidsbestillingen gøres opmærksom på, hvad konsultationen drejer sig om, og at der spørges om evt. blodprøver/EKG skal tages inden konsultationen.
  • Rådgivning og intervention i forhold til sundhedsfremme og livstilsændringer.

 

Referencer:

Sundhedsstyrelsen, vejledning af behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år. Sundhedsstyrelsen (2016)

https://www.retsinformation.dk/forms/ro0710.aspx?id=11418 (januar 2014)

Kliniske retningslinjer for behandling med antipsykotika
Skizofreni-sektionen, psykiatrisk afdeling Odense universitetshospital (2017)

 
https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/haandtering-af-medicin/antipsykotisk-medicin/(januar 2018) 

Revideres af:
Proceduregruppen, maj 2021