Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Madservice - til hjemmeboende ældre

Målgruppe:

Alt personale der arbejder med ældre borgere i hjemmeplejen

Formål:

At beskrive proceduren for:
  • Hvilke borgere der kan tilmeldes madservice
  • Hvordan borgere tilmeldes
  • Hvordan der ændres kostform


Definition af begreber

Ernæringsvurdering: screnningsredskab der benyttes hos ældre borgere i hjemmeplejen, som har haft et uplanlagt vægttab eller tab af funktionsevne. Se mere i proceduren "ernæring- vurdering" hjemmeplejen".

Beskrivelse/fremgangsmåden:

Hvem kan tilmeldes madservice:
Borgere der på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke selv kan klare madlavning, kan tilmeldes madservice.


Tilmelding til madservice:

Hos borgere, der får hjælp fra hjemmeplejen, tager borgerens kontaktperson/hjemmeplejeleder kontakt til visitation med henblik på tilmelding til madservice.

Ved- ny-visiterede borger tilmelder visitator borgeren til madservice.

Visitator informerer borgere om godkendte leverandører af madservice og udleverer informationsmateriale. Når borgeren har valgt leverandør, tilmelder visitator borgeren til madservice.

Tilmelding fortages i Nexus. Personalet sender opgave i Nexus til visitator.


Valg af kostform

Valg af kostform fortages af visitator i samråd med borgeren selv  efter følgende, vejledning til valg af kostform.

Valg af kostform fortages af visitator i samråd med borgeren selv  efter følgende,

Ved ny-visiterede borgere, kan visitator anvende ernæringsvurderingen til at vurdere, om borgeren har behov for normalkost, energi- og proteinrig kost eller kost med modificeret konsistens. Se under  ernæringsvurderingen.

Der er mulighed for valg af diæter til borgere, hvor der skal tages særlige hensyn på grund af eksempelvis fødevareallergi eller kronisk sygdom. Valg af diæt fortages i samråd med borgerens læge. Se en liste med mulige diæter her.
Borgere, som har enkelte madvarer, de ikke kan lide/tåle, eksempelvis fisk/skaldyr, kan vælge menuer, hvor dette ikke indgår. Der er dermed ikke behov for diætbestilling i disse tilfælde.

 

Ændring af kostform

Der kan løbende være behov for at ændre kostform, eksempelvis pga. ændring i borgerens ernæringstilstand eller tygge- og synkefunktion. Borgerens kontaktperson/ergoterapeut/sygepleje/hjemmeplejeleder sender advis til visitator, der indeholder årsag til ændring samt hvilken kostform, der skal ændres til. Visitator giver besked til leverandøren af madservice og dokumentere den ændrede kostform i journalen.

Hos borgere hvor der er symptomer  på tygge- og/eller synkebesvær, kontaktes ergoterapeut forud for ændring i kostform.

 

Levering af madservice

Madservice starter inden 7 dage. I særlige tilfælde kan madservice starte op med en dags varsel.
Afhængig af leverandøren, leveres maden 1-2 gange om ugen, på faste dage og inden for samme tidsrum. Med mindre andet aftales sættes maden i køleskabet af chaufføren. Forekommer der leverancefejl eller -mangler, der kan tilskrives leverandøren , er denne forpligtet til omgående- og for egen regning - at levere det manglende til borgeren.

Hvis hjemmeplejen opbevarer mad for borgere, transporteres det i køletaske med køleelementer  fra grupperummet til borgerens hjem.

 

Af- & genbestilling af madservice

Borgere kan afbestille levering af mad senest 8 dage før levering. Ved akut sygdom eller indlæggelse kan maden afbestilles fra dag til dag. Borgerens kontaktperson/hjemmeplejeleder kontakter madservice.
Leverandøren af madservice er ansvarlig for genbestilling af madservice efter indlæggelse. Visitator er ansvarlig for at afmelde og genbestille madservice i forbindelse med aflastningsophold (besked til leverandørerne af madservice)-også i de tilfælde, hvor borgeren kommer på aflastningsophold efter en indlæggelse.
 

Leverandør af madservice

Elbokøkkenet - Den kommunale udbyder af madservice. Køkkenet er ejet af Fredericia, Kolding, Haderslev og Middelfart Kommune. Se mere på:  www.elbokoekkenet.dk

 

Det Danske madhus - privat leverandør af madservice. Godkendt af Middelfart Kommune. Se mere på: www.detdanskemadhus.dk

 

Borgere kan med varsel på minimum en måned skifte leverandør af madservice. Borgeren selv/borgerens kontakt  person kontakter visitator, som opsiger aftalen med den ene leverandør og udfylder kostrekvisitionen og sender advis til anden leverandør jf. afsnit " tilmelding til madservice. Visitator er ansvarlig for at opdatere borgerens stamdata om madbestilling.

 

Referencer:
Middelfart kommune, Byrådet (2016): kvalitetsstandard 2017- hjemmehjælp, servicelovens § 83.

 

Specielle lokale forhold:
Spørgsmål til menuer, levering og tilkøbsmuligheder kan rettes til leverandørerne:
Elbokøkkenet - 72 10 52 90
Det danske Madhus - 70 70 26 46

 

Revideres:
Proceduregruppen, maj 2022 

 

 

Sidst opdateret af Karina Kilde
12. oktober 2021