Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

MRSA, forholdsregler ved MRSA hos udeboende borgere

Revideret januar 2015, af sygeplejerske Lene Madsen

MRSA (Methicilin restistente Staphylococcus aureus) er  stafylkokbakterier, der er resistente (modstandsdygtige) overfor  almindelige penicilliner mod stafylkokker. Almindelige stafylkokker er en del af normalfloraen hos ca. 50 % af alle mennesker. En rask person, der får påvist bakterien har kun en lille risiko for at blive alvorlig syg. Personer, der er svækkede har øget risiko for at få en alvorlig infektion, fx lungebetændelse eller blodforgiftning med stafylkokker.

2% af MRSA smittede har en særlig type MRSA, nemlig svine MRSA. Dette er primært personer, der arbejder med levende svin.

Smittevej:

en væsentligste smittekilde er andre mennesker, men bakterien kan overleve længe i omgivelserne. Raske smittebærere har oftest bakterien i næsen, i svælget samt på huden (fx. hænder, lysken). Bakterien overføres primært ved tæt kontakt (i husstanden) og kun i mindre omfang ved almindelig social kontakt. Smitte sker ved tæt fysisk kontakt med personer, der bærer MRSA eller ved berøring af forurende ting. Overførsel af smitte via hænderne er langt den hyppigste smittevej.

Behandling:

Praktiserende læge eller læge på sygehuse ordinerer behandling. Standardtbehandlingen vare 5 dage og omfatter:  næsesalve og helkropsvask incl. hårvask med klorhexidinsæbe. Behandlingen kan evt. gentages.
Borgeren podes før  borgeren kan erklæres MRSA fri.

 

Håndhygiejne:

Korrekt god håndhygiejne er det vigtigste.Borger og pårørende informeres om vigtigheden af grundig håndvask inden boligen forlades, efter toiletbesøg og inden spisning med vand og sæbe evt. sprit.

Værnemidler:

Værnemidler lægges i lukket plastikkasse. Der anvendes altid handsker og overtrækskittel, når man er i borgerens hjem.
Kirugisk maske anvendes kun ved tæt kontakt (indenfor 1 meter) med borgeren, som har en luftvejsinfektion samt ved risiko for ophvirvlen af støv fx ved rengøring og sengeredning.

Når borgeren forlader sin bolig med rent tøj og rene hjælpemidler bruges der ikke værnemidler udenfor boligen. Værnemidlerne benyttes indtil borgeren erklæres MRSA fri.

Hvis en borger er  under mistanke for at have MRSA benyttes værnemidler indtil negativt podesvar.

 

Rengøring af bolig:

Kontaktpunkter (fx (håndtag, vandhaner, toiletsæde, toiletskylleknap) rengøres dagligt med vand og sæbe
(evt. af borgeren selv). Grundig rengøring af øvrige vandrette flader, gulve samt bad og toilet udføres to gange om ugen med vand og sæbe.
Tæpper og møbler af stof støvsuges to gange om ugen.

 

Rengøring af udstyr:

Udstyr der tages med fra boligen (fx blodtryksapperat)afvaskes med vand og sæbe og aftørres grundigt med sprit inden boligen forelades.

 

Vasketøj:

Vasketøj håndteres så lidt som muligt.

Tøj der er forurenet med blod, afføring eller urin vaskes med det samme i vaskemaskinen.

Undertøj, håndklæder, viskestykker og karklude skiftes dagligt, hvis muligt. Vaskes ved minimun 80 grader.

Sengelinned skiftes to gange ugentligt, vaskes ved minimum 80 grader.

 Efter endt behandling vaskes dyne og pude, minimum 80 grader.

 Undgå at ryste tøj og sengelinned, så støv ophvirles.

Dyner og puder luftes.

 

Specielle forholdsregler:

Borgeren tildeles enestue dog kan samlevende dele bolig.

Alle forholdsregler opretholdes så længe der er påvist MRSA eller der er podet på mistanke om MRSA. Hvis borgeren er behandlet, skal der være tre negative podesvar indtil forholdsreglerne kan ophæves. Hvis borgeren ikke har været i behandling for MRSA skal der være et negativt podesvar før man må ophæve de specielle forholdsregler.

Borgere med MRSA kan deltage i sociale aktiviteter, genoptræning, fællesspisning mm. Hvis de har en luftvejsinfektion frarådes dette.
MRSA inficerede sår skal være dækket af rene tætsluttende forbindinger .Ved gennemsivning skiftes den straks eller forstærkes.

 

Affald:

Bortskaffes som almindeligt dagrenovation i lukkede poser

 

Ved døsdfald:

Boligen rengøres grundigt. Alle overflader overtørres med sprit. Hjælpemidler rengøres og aftørres med sprit. Hjælpemiddelteam orienteres om MRSA. Bedemand orienteres om MRSA, hvis pørende har givet accept.

 

Referencer:

www.sst.dk/publ/publ2012/11nov/MRSAvejl2udg.pdf

www.ssi.dk/MRSA

DS 2451-2, styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren, del 2: krav til håndhygiejne. Dansk standard, 1 udgave, 1. oplag, 2006.

Hygiejne i hjemmeplejen og på plejecentre, MRSA i udekørende distrikter, Fredericia Kommune, Birgitte Sachmann

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret af Karina Kilde
25. februar 2021