Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Samarbejde med behandlingsansvarlige læger

Oprettet/Godkendt af:

Proceduregruppen, maj 2020

 

Målgruppe:

Proceduren henvender sig til sygeplejefagligt personale og planlæggere/koordinatorer i hjemmeplejen, plejecentre, sygeplejen, rehabiliteringscentret, Center Døgn samt Center Dag.
Herudover henvender proceduren sig til øvrigt personale der har borgerkontakt uden tilstedeværende sygeplejefaglig kollega eller som varetager sundhedsfaglige opgaver som medhjælp.

 

Formål:

Procedurens formål er at beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med de behandlingsansvarlige læger vedrørende:

Håndtering af:
  • Aftaler om kontrol af behandlingens virkning og bivirkning.
  • Behandling og kontrol af kroniske sygdomme

 

Definition af begreber:

Sygeplejefagligt personale: Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter
Øvrigt personale: Eksempelvis social- og sundhedshjælpere, pædagoger, ergoterapeuter.

 

 

Beskrivelse/fremgangsmåde:

Aftaler om kontrol af behandlingens virkning og bivirkning: 

  • Aftaler indgået med egen læge om kontrol af behandlingens virkning og bivirkning skal fremgå i Nexus under ”generelle oplysninger” i feltet ”helbredsoplysninger” under beskrivelse af borgerens enkelte sygdomme og evt. behandling.
  • Ved behov for specifikke observationer af en konkret behandlings virkning og bivirkning, skal dette samt opfølgning på behandlingen fremgå af korrespondance fra den ordinerende læge.

Behandling og kontrol af kroniske sygdomme: 

  • Hvis borgeren har en eller flere kroniske sygdomme, skal beskrivelser af disse fremgå i Nexus under ”generelle oplysninger” i feltet ”helbredsoplysninger”.
  • Heraf skal aftaler med behandlingsansvarlige læge om kontrol, opfølgning, angivelser af acceptable værdier (eksempelvis blodsukker) hyppighed af evt måling af værdier (eksempelvis blodtryk) mm fremgå.
  • Læge skal anmodes om revision af aftaler ved ændringer i borgerens tilstand og i forbindelse med udskrivelse fra sygehus.
  • Såfremt en læge ændrer behandlingen i forbindelse med kontrol af borgers sygdom, skal læge fremsende en korrespondance hvori de nye aftaler fremgår.
  • Der skal foretages dokumentation af, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlingsansvarlige læge
  • Ved ændringer i borgers helbredstilstand/kroniske sygdomme, skal sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent tage kontakt til læge via korrespondance, ved akutte tilstande skal sygeplejerske/akutsygeplejerske kontakte læge/vagtlæge via telefon.

 

Referencer:

Styrelsen for Patientsikkerhed 2019: Målepunkter for tilsyn på plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, sygeplejeklinikker, akutfunktioner og
midlertidige pladser 2019-2020

Styrelsen for Patientsikkerhed 2019: Målepunkter for tilsyn på bosteder 2019-2020.

Sundhedsstyrelsen 2000: Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20/11/2000.

Sundhedsstyrelsen 2013: Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, VEJ nr. 9019 af 15/01/2013.

 

Revideres af:

Kvalitetsudvalget

 

Sidst opdateret af Karina Kilde
10. maj 2022