Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Tidlig opsporing af ernæringsproblematikker hos borgere med KOL

Oprettet/Godkendt af:

Sussi Friis Buhl, projektleder 'Appetit på mere' december 2016. Teamleder for køkkenområdet, Lisbeth Lund-Jensen, januar 2017

Målgruppe:

Alt plejepersonale, der er i berøring med KOL-borgere: Hjemmeplejen, plejecentre, dagcentre, sygepleje m. fl.

 

Formål:

Tidlig opsporing af Kol- borger, som er i risiko for underernæring med henblik på at forebygge ydeligere vægttab og funktionsevnetab. Underernæring er, for borgere med KOL, associeret til sakopeni osteporose og er en markør for en dårligere prognose (sst. 2015).

Definition af begreber:

Uplanlagt vægttab: defineres som vægttab > 1 Kg på en måned, eller mindre vægttab ved to på hinanden følgende vejninger.

 

Beskrivelse/fremgangsmåde:

Overordnet anbefales borgere med KOL at kontrollere deres vægtudvikling hyppigt og at få foretaget ernæringsscreening/vurdering efter indlæggelser. Hvis borgeren er i dårlig ernæringstilstand eller i risiko herfor, bør en ernæringsindsats iværksættes (sst. 2015)

Fremgangsmåde for tidlig opsporing af ernæringsproblematikker varierer, alt efter om borgeren bor på plejecenter eller bor i eget hjem og får hjælp af hjemmeplejen.

For borgere i hjemmeplejen gælder følgende:

Vejning & uplanlagt vægttab (SSH)

Vejning & uplanlagt vægttab (SSA & SPL)

Ernæringsvurdering (SSH)

Ernæringsvurdering (SSA & SPL)

Anbefalinger til småtspisende borgere med KOl (SSH)

Anbefalinger til småtspisende borgere med KOL (SSA &SPL)

 

Borgere med KOL som har haft et uplanlagt vægtab og/eller er overvægtige anbefales diætbehandling af fagperson med kompetencer svarende til autoriseret klinisk diætist (sst 2016).
Diætbehandling til patienter med KOL, der er undervægtige eller har haft et uplanlagt vægttab, medføre en signifikant vægtstining og en forbedret gangdistance (sst 2015). Borgeren henvises til følgende: Link til kontaktoplysninger og priser på privat klinisk diætist.
Obs. Diætistbehandling er mest effektiv, hvis den ledsages af fysisk træning, således at vægtøgning primært udgøres af øget muskelmasse. Fysisk træning uden en ernæringsindsats vil ofte udløse vægttab også hos normalvægtige (sst. 2015)

Uplanlagt vægttab kan skyldes nedsat tygge- og synkefunktion. Dette er en særlig risiko hos svækkede KOL-borgere. Kommunens ergoterapeuter kan lave udredning og handleplan. Se mere her: Link til ergotrapeuternes procedure..

 

Referencer:

sst (2015): Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOl. Sundhedsstyrelsen.
sst (2016): Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Sundhedsstyrelsen

 

Revideres:

April, 2017

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret af Karina Kilde
29. oktober 2020