Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Instruks ved genoplivning

Godkendt af:
Kvalitetsudvalget april 2021

Hvor gælder instruksen:
Instruksen gælder for alle borgere, uanset om de er tilknyttet plejecenter, botilbud, privat institution, i privat hjem, hjemmepleje, sygepleje mv.

 

Hvis borger udtrykker ønske om ikke at blive genoplivet:
Hvis borgeren i et behandlingsforløb udtrykker et ønske om ikke at blive genoplivet, eller borgeren vurderes at være døende, er det personalets pligt at kontakte lægen og få lægens notat sat ind i Nexus.

 

Hvilke borgere kan fravælge genoplivning?
Enhver habil borger over 18 år kan fravælge genoplivning i en aktuel sygdomssituation. Lægen skal tage stilling til, om borgeren er habil og sørge for, at borgeren får tilstrækkelig information om konsekvenserne ved fravalget.
Enhver habil borger over 18 år kan på forhånd i et behandlingstestamente fravælge livsforlængende behandling, herunder genoplivning. Testamentet træder først i kraft, når lægen har vurderet, at borgeren er varigt inhabil og befinder sig i en af de situationer, som er beskrevet i testamentet.

 

I hvilke situationer kan lægen fravælge forsøg på genoplivning af en borger?
Lægen kan beslutte, at genoplivning ikke skal forsøges, hvis patienten er alvorlig syg eller døende, og lægen vurderer, at genoplivningsforsøg er udsigtsløs. Beslutningen skal fremgå tydeligt i journalen. I Nexus sættes dette ind i skemaet, beslutning om genoplivning
Lægens beslutning gælder, ind til lægen eller en efterfølgende behandlingsansvarlig læge beslutter andet.

Hvornår kan genoplivningsforsøg vurderes for udsigtsløs
En læge kan vurdere, at genoplivningsforsøg i forhold til en borger, der er alvorligt syg eller døende er udsigtsløs, hvis:

  • borgeren er uafvendeligt døende
  • borgeren er svært invalideret i en sådan grad, at borgeren varigt er ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt og er afskåret fra enhver form for meningsfuld menneskelig kontakt
  • der er er tale om en ikke-uafvendeligt døende borger, hvor forsøg på genoplivning måske kan føre til overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen vurderes at være meget alvorlige og lidelsesfulde.

 

Særlige situationer, hvor andre end læger kan konstatere, at borgeren er afgået ved døden
Du skal undlade genoplivningsforsøg af en livløs person, hvis det er åbenbart, at døden er indtrådt. Det vil sige, hvis der fx er omfattende forrådnelse eller åbenlyst dødelige skader.
Hvis du er plejepersonale og har været involveret i pleje og behandling af patienten, kan du også konstatere, at døden er indtrådt, hvis lægen tydeligt har skrevet i journalen, at døden var forventet.

 

Når en læge i situationen beslutter, at der ikke skal forsøges genoplivning
Du skal undlade at iværksætte eller fortsætte genoplivning, hvis en læge i situationen beslutter, at der ikke skal forsøges genoplivning, eller at det skal stoppes. Det kan lægen beslutte, hvis lægen vurderer, at det vil være udsigtsløst. Den lægelige vurdering og beslutning må gerne ske over telefonen, hvis lægen får de nødvendige oplysninger.

 

Når en læge på forhånd har fravalgt genoplivningsforsøg
Alle læger kan i et aktuelt behandlingsforløb på forhånd beslutte, at genoplivning ikke skal forsøges, hvis borgeren er alvorligt syg eller døende, og genoplivningsforsøg vurderes at være udsigtsløs. Hvis lægen har besluttet dette, skal du ikke iværksætte eller forsætte forsøg på genoplivning.

 

Når en habil borger har fravalgt genoplivningsforsøg
En habil borger har altid ret til at fravælge genoplivningsforsøg i en aktuel sygdomssituation. ”Aktuel sygdomssituation” dækker ikke kun akut sygdom. Beslutningen gælder i den aktuelle indlæggelse og/eller det aktuelle og samme behandlingsforløb. Beslutningen gælder dog ikke længere, hvis borgeren trækker sin beslutning tilbage.

Hvornår gælder instruksen ikke?
Selvom genoplivning er fravalgt på forhånd, skal sundhedspersoner hjælpe patienter, der kommer i en livstruende situation pga. en hændelse, der ikke er knyttet til patientens behandling. Fx hvis patienten får en blommesten galt i halsen.

Revideres:
August 2023

Sidst opdateret af Karina Kilde
07. september 2021