Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Fremtidsfuldmagter og borgerens retsikkerhed

Oprettet/godkendt af:
Proceduregruppen, marts 2019

 

Begrebsafklaring:
Borgerens habilitet/handleevne: Ved handleevne forstås evnen til at varetage egne anliggender på en fornuftsmæssig måde og til at have den fornødne dømmekraft i en given situation. Det vil sige, at man kan overskue hvilke konsekvenser en handling har.

 

Målgruppe:
Alle medarbejdere i Social- og sundhedsforvaltningen

Formål:
At vi sikrer borgerens retssikkerhed, hvor borgeren er part i en sagsbehandling.

 

Beskrivelse/fremgangsmåden:
Vi har som myndighed og udfører en opgave i at udbrede kendskabet til fremtidsfuldmagter, der sikrer, at borgeren er bedst hjulpet, hvis de på et tidspunkt ikke selv er habile til at kunne handle.
Orientering om fremtidsfuldmagter indgår i visitationsbesøg og opstartssamtaler og skal være et opmærksomhedspunkt, vi drøfter med alle borgere helst inden, der bliver tvivl om habilitet.
Ved alle tværfaglige møder skal der være en øget opmærksomhed på om borgeren er habil, eller der er behov for at opfordre pårørende til at søge værgemål.
Værgemål kan være aktuel ved:
Flytning til plejebolig – salg af ejendom
Økonomiske anliggender
Hjælp til kontakten med sociale myndigheder/klageadgang herunder ved større hjælpemiddelsager og boligændringer
( se praktisk procedure for værgemål)
Link fremtidsfuldmagt borger.dk

Revideres af:
Proceduregruppen, maj 2022

Sidst opdateret af Karina Kilde
18. august 2021