Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Forflytningsbeskrivelse

Oprettet /godkendt af:
Louise M. J. Lange.
Ergoterapeut.

September 2019.
Er set af FFV’er og ledere på plejecentre og hjemmeplejen.

 

Målgruppe:
Beskrivelsen henvender sig til den fagperson, der efter aftale med gruppens forflytningsvejleder, udarbejder forflytningsbeskrivelse ved borgeren.

Formålet med en forflytningsbeskrivelse er at sikre, at alle der deltager ved forflytning hos borgeren, ved hvordan denne udføres.

Beskrivelsen skal kunne anvendes af alle tværfaglige samarbejdspartnere, ufaglært personale, og personale der ikke kender borgeren.

 

Formål:

Formålet med en beskrivelse er, at undgå arbejdsskader i forbindelse med forflytning samt at borgeren opnår tryghed og forudsigelighed i forflytningssituationen.

 

Definition af begreber:
Forflytningsbeskrivelse:
En skriftlig dokumentation der sikrer, at personale ved, hvordan man hjælper/støtter borgeren, og hvordan eventuelle hjælpemidler benyttes under forflytningen.

Forflytning:
Når en borger ved, at kompensere for tabte funktioner kommer fra en stilling til en anden, eller fra sted til sted. Dette med og uden brug af hjælpemidler og/eller personassistance.

 

Beskrivelse/fremgangsmåden:
En forflytningsbeskrivelse udarbejdes, når en borger har behov for person assistance til forflytning.

Borgerens kontaktperson har ansvaret for, at der udarbejdes en ”Handlingsanvisning” med overskriften Forflytningsbeskrivelse ved borgeren. Kontaktpersonen er ligeledes ansvarlig for, at beskrivelsen er opdateret.

Ved behov skal FFV indkaldes til sparring og støtte omkring forflytningen i praksis, og dokumentationen af forflytningsbeskrivelsen.

Alle har pligt/ansvar for at orientere sig i Nexus under fanen ”Handlingsanvisning” vdr. forflytning, inden forflytningen foretages.

En forflytningsbeskrivelse udarbejdes på følgende måde:

Først foretages en analyse ud fra nedenstående principper for forflytning:
- Hvordan forberedes og organiseres forflytningen?
- Hvilke ressourcer har borgeren, fysisk og psykisk?
- Hvordan er det fysiske arbejdsmiljø?
- Hvilke hjælpemidler benyttes og hvorfor?
- Hvordan foregår kommunikationen før, under og efter forflytningen?

OBS. Ovenstående analyse er et reflekterende arbejdsredskab for, at kunne udarbejde en god forflytningsbeskrivelse. Analysen kan foregå skriftligt, men det er ikke et krav.

Dokumentationen af forflytningsbeskrivelsen må gerne være i punktform og skal være en kronologisk, konkret og kortfattet beskrivelse, som indeholder følgende information:
- Særlige opmærksomhedspunkter ved forflytning hos denne borger (eks. smerter, psykiske forhold, adfærd, særlige aftaler osv.).
- Hvem gør hvad før, under og efter forflytningen (både borger og personale).
- Kommunikation, verbal og nonverbal. Hvordan giver personalet borgeren besked/tegn til hvad der skal ske undervejes i forflytningen.
- Hvordan benyttes hjælpemidler i relation til forflytningen (lift, spiler dug, sejl osv.)

Forflytningsbeskrivelsen dokumenteres i Nexus som en separat ”Handlingsanvisning”, og der henvises med et kort notat i ”Døgnrytmeplanen” til, at der foreligger en handlingsanvisning med overskriften ”Forflytningsbeskrivelse”.

Der ligger på Intranettet under ”Instrukser” vejledning til udarbejdelse af ”Handlingsanvisning”.

 

 

Specielle lokale forhold:
Der er i håndbogen på intranettet beskrevet og illustreret, minimumskrav pladskrav når der arbejdes ved plejeseng.

Link til oplysning om pladskrav ved brug af plejeseng og personlift.
https://haandbogen.middelfart.dk/Hjemmepleje%20og%20sygepleje/E%20-%20F/Forflytning/Pladskrav%20ved%20brug%20af%20plejeseng%20og%20personlifte

 

Revideres af:
Louise M. J. Lange
Ergoterapeut og forflytningsinstruktør.
Tovholder på forflytningsområdet, maj 2022