Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Ernæringsvurdering, hjemmepleje

Målgruppe:

Alt personale der arbejder med ældre borgere i hjemmeplejen

 

Formål:

At beskrive proceduren for brug af screeningsredskabet " Ernærings vurdering" hos ældre borgere der modtager hjælp fra hjemmeplejen.
 

Definition af begreber:
Uplanlagt vægttab- defineres som vægttab > 1 kg på en måned, eller mindre vægttab ved to på hinanden følgende vejninger.

Ernærings vurdering - et skema udarbejdet af Socialstyrelsen ( Kjær & Beck 2010: Socialstyrelsen 2015) til at finde borgere der har gavn af en ernæring indsats. Skemaet findes i Nexus, under udredning.

 

Beskrivelse/fremgangsmåden:

Foretag en ernærings vurdering af den ældre borger (> 65 år) ved
  • Uplanlagt vægttab
  • Fysisk funktionsevnetab, eksempelvis borgere der udskrives med en genoptræningsplan eller borgere der visiteres til træning pga. tab af fysisk funktionsevne
  • Manglende mulighed for at veje, eksempelvis pga. manglende standfunktion
  • Ved ny- visiterede borgere

Kontakt hjemmeplejeleder/planlægger for at disponere tid til en " Ernærings vurdering/indsats.

Ved mistanke om dårlig ernæring, kontakt kommunens diætist via opgave i Nexus.

 

Borgere der ikke kan vejes: Kontakt visitator for at visitere til månedlig ernærings vurdering.

Hjemmeplejen er ansvarlig for at foretage ernæringsvurderingen, dokumentere i Nexus og kontakte relevante samarbejdspartnere for at handle på resultatet af vurderingen (f.eks. sygeplejerske, ergoterapeut, egen læge fysioterapeut, demenskoordinator og diætist.

Ernæringsvurderingen findes i Nexus. Skemaet udfyldes af sundhedskonsulent/borgerens kontaktperson på baggrund af samtale med borger og observationer af indtag af mad, spiseevner og risikofaktorer.
Obs. Hvis borgeren får mad med modificeret konsistens (tygge- og synkevenlig) udløser dette altid et OBS i vurdering af spisevaner. Disse borgere vil dermed som minimum få en score på 1.

 Ernæringsvurderingen resulterer samlet i en score på 0,1 eller 2.

  • Score=0 - Borgeren er grøn. Borgeren er uden for risiko. Borgeren fortsætter med vejning 1 x måned. Se proceduren for vejning i menuen til venstre. EVS udfyldes ved afslutning af forløb.
  • Score=1 - Borgeren er gul. Borgeren er i risiko for dårlig ernæringstilstand. Borgeren vejes 1 x måneden med mindre andet er aftalt. Gå videre til udredning af årsager og opret herefter ernæringsindsatsmål (EVS) og ernæring handlingsanvisning (EVS). Der fortages vejning og evaluering hver måned indtil målet er nået eller ved afslutning af indsats. Diætist kan kontaktes ved behov.
  • Score=2 -borgeren er rød. Borgeren har gavn af en ernæringsindsats. Vejning 1 x om ugen. Gå videre til udredning af årsager og opret herefter ernæringsindsatsmål (EVS) og ernæring handlingsanvisning (EVS). Kontakt gerne diætist. Der foretages vejning og evaluering hver uge indtil målet er nået eller ved afslutning af indsats.
    Specielt borgere i borgerteamet: kontakt altid en diætist hvis borger score 2.
  • Obs.  praksiserfaringer viser at der er borgere, der kan score 2, selvom de ikke har gavn af en ernæringsindsats. Det skal fagligt vurderes og begrundes i den enkelte borgeres situation. Er dette tilfældet dokumenteres det i journalen og borgeren vejes 1 x måneden ligesom ved score 0 og 1.

 

Vigtigt: Hvis borgeren ikke ønsker at få foretaget en Ernærings vurdering dokumenteres dette i Nexus.

 

Referencer:

Forebyggelsespakke Mad og måltider. Sundhedsstyrelsen 2018. https://www.sst.dk

 

Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker. Sundhedsstyrelsen 2017. https://www.sst.dk

 

Ernæringsvurdering og vejledning til ernæringsvurdering. Sundhedsstyrelsen. https://www.sst.dk

 

Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab. Sundhedsstyrelsen 2015. https://www.sst.dk

 

Vurdering af ernæringstilstand og ernæringsmæssig risiko https://www.varportal.dk/portal/content/9042/16

 

 

Revideres:

Proceduregruppen, maj 2022

Sidst opdateret af Karina Kilde
19. oktober 2021