Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Ernæringsvurdering på plejehjem

Målgruppe:
Alt personale, der arbejder med ældre borgere på plejehjem

 
Formål:
At beskrive procedure for brugen af screeningsredskabet "Ernæringsvurdering" hos ældre borgere på plejehjem.

Definition af begreber:
Uplanlagt vægttab: Defineres som vægttab over 1 kg eller mindre vægttab ved to på hinanden følgende vejninger.
Ernæringsvurderingsskema (EVS): Et skema udarbejdet af Socialstyrelsen ( Kjær & Beck 2010: Socialstyrelsen 2015) til at finde borgere der har gavn af en ernæringsindsats. Skemaet findes i Nexus under udredning: Ernæring udredning (EVS).

Beskrivelse/fremgangsmåden:
Alle beboere skal både vejes og ernæringsvurderes ved indflytning. Derefter skal alle beboere min. ernæringsvurderes 1 x årligt.

Foretag ellers en ernæringsvurdering af den ældre borger (> 65 år) ved:

  • Uplanlagt vægttab (se definition længere oppe)
  • Efter indlæggelse
  • Ændring af almen tilstand og/eller fysisk funktionsevnetab
  • Manglende mulighed for at veje, eksempelvis pga. manglende standfunktion

Ved mistanke om dårlig ernæring, kan du kontakte kommunens diætist via opgave i Nexus: ’Diætist – Kost og Ernæring’.

Personalet på plejehjemmet er ansvarlige for at foretage ernæringsvurderingen, dokumentere i Nexus og kontakte relevante samarbejdspartnere for at handle på resultatet af vurderingen (f.eks. sygeplejerske, ergoterapeut, egen læge, fysioterapeut, demenskoordinator og diætist).

Ernæringsvurderingen findes i Nexus. Skemaet udfyldes af borgerens kontaktperson på baggrund af samtale med borger og observationer af indtag af mad, spiseevne og risikofaktorer. Pårørende/værge kan inddrages efter behov.
Obs. Hvis borgeren får mad med modificeret konsistens (tygge- og synkevenlig) udløser dette altid et OBS i vurdering af spisevaner. Disse borgere vil dermed som minimum få en score på 1.

Ernæringsvurderingen resulterer samlet i en score på 0,1 eller 2.

  • Score=0 - Borgeren er grøn. Borgeren er uden for risiko. Borgeren fortsætter med vejning 1 x om måneden. Se proceduren for vejning i menuen til venstre. EVS udfyldes igen ved uplanlagt vægttab (se definition længere oppe)
  • Score=1 - Borgeren er gul. Borgeren er i risiko for dårlig ernæringstilstand. Borgeren vejes 1 x om måneden med mindre andet er aftalt. Gå videre til udredning af årsager og opret herefter ernæringsindsatsmål (EVS) og Ernæring handlingsanvisning (EVS). Der fortages vejning og evaluering hver måned indtil målet er nået eller ved afslutning af indsats. Diætist kan kontaktes ved behov.
  • Score=2 -borgeren er rød. Borgeren har gavn af en ernæringsindsats. Vejning 1 x om ugen. Gå videre til udredning af årsager og opret herefter ernæringsindsatsmål (EVS) og ernæring handlingsanvisning (EVS). Kontakt gerne diætist. Der foretages vejning og evaluering hver uge indtil målet er nået eller ved afslutning af indsats.

OBS! Borgere på plejehjem har som regel oftest behov for hjælp til anretning, tilberedning og servering samt evt. spisning. Derfor vil de fleste borgere altid score 1 på plejehjem. Hvis dette er det eneste de scorer 1 på er indsatsen at fortsætte den månedlige vejning, som anbefales af Sundhedsstyrelsen. Husk igen, at hvis borgeren frasiger sig dette skal det dokumenteres. Borgeren har altid egen fri vilje ellers skal den pågældende værge tage stilling.

Praksiserfaringer viser, at der er borgere, der kan score 2, selvom de ikke har gavn af en ernæringsindsats. Det skal fagligt vurderes og begrundes i den enkelte borgers situation. Er dette tilfældet dokumenteres det i journalen og borgeren vejes 1 x om måneden ligesom ved score 0 og 1.

Vigtigt: Hvis borgeren ikke ønsker at få foretaget en Ernæringsvurdering eller vejning dokumenteres dette i Nexus. Gerne under aftaleskemaet og evt. i relevant tilstand!

 

Referencer:
Forebyggelsespakke Mad og måltider. Sundhedsstyrelsen 2018. https://www.sst.dk  
Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker. Sundhedsstyrelsen 2017. https://www.sst.dk

Ernæringsvurdering og vejledning til ernæringsvurdering. Sundhedsstyrelsen. https://www.sst.dk

 

Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab. Sundhedsstyrelsen 2015. https://www.sst.dk

 

Vurdering af ernæringstilstand og ernæringsmæssig risiko https://www.varportal.dk/portal/content/9042/16

 

Revideres af:

Proceduregruppen, maj 2022

 

 

Sidst opdateret af Karina Kilde
19. oktober 2021