Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Ernæring - vejning, plejehjem

Målgruppe:
Alt personale der arbejder med ældre borgere på plejehjem

Formål:
At beskrive proceduren for vejning af borgere på plejehjem

Definition af begreber:
Uplanlagt vægttab: Defineres som vægttab > 1 kg på en måned eller mindre vægttab ved to på hinanden følgende vejninger.
Ernæringsvurderingsskema (EVS): Et skema udarbejdet af Socialstyrelsen (Kjær & Beck 2010: Socialstyrelsen 2015) til at finde borgere der har gavn af en ernæring indsats. Skemaet findes i Nexus under udredning.

 

Beskrivelse/fremgangsmåde:
Det anbefales, at borgere på plejehjem tilbydes vejning:

  • Min. 1 x om måneden
  • Evt. hyppigere i forbindelse med sygdom
  • Efter indlæggelse Ved score 2 i EVS
  • 1x om ugen ved uplanlagt vægttab

Vejning af borgere
Valid måling:
- Brug samme vægt – om muligt
- Vej på nogenlunde samme tid på døgnet
- Vej i nogenlunde samme mængde tøj

 

Dokumentation:
- Noter vægt i målinger.
- Skriv i bemærkningsfeltet forhold omkring vejning
Fx ”Vejet inden morgenmad i nattøj efter toiletbesøg
Hvis der er afvigelser noteres dette også i bemærkninger ved ”Målinger, vægt”

Vurder vægten:
- Hvordan er vægthistorikken ift. borgers habituelle vægt
- Har vægten ændret sig siden sidste måling?
- Hvis ja, overvej om måling er valid ift. forholdene omkring vejningen
- Hvis nej, er der risiko for, at borger reelt har tabt sig, men det kan være maskeret af væskeophobning?
- Har borgeren reelt haft uplanlagt vægttab, skal borger nærmere udredes via ernæringsvurderingsskema

 

Større vægttab :
- I tilfælde af større uplanlagt vægttab er det vigtigt at tilbyde den rette ernæring for at stoppe vægttabet sideløbende med, at de sygdomsmæssige årsager til vægttabet udredes via kontakt til egen læge.
Der er en lang række årsager til uplanlagt vægttab og underernæring, og derfor er det nødvendigt at sætte ind over for disse forskellige årsager for at opnå positiv effekt af indsatsen. (Sundhedsstyrelsen, 2015). Tag derfor kontakt til egen læge ved større vægttab, hvis der umiddelbart ikke er noget forklarligt ved vægttabet.

 

Vigtigt:
Ved uplanlagt vægttab på over 1 kg eller mindre vægttab ved to vejninger i træk, skal borgeren have foretaget en ”Ernæringsvudering”. Se procedure for ”Ernæringsvurdering – plejehjem” i bjælken til venstre.

 

Borgere der ikke kan vejes eller ikke ønsker vejning
Hvis der er en årsag til, at borgeren ikke kan eller ønsker at vejes, dokumenteres dette.
Borgere der frabeder sig vejning informeres om vigtigheden af forebyggelse af vægttab og det dokumenteres i Nexus. Dokumenter under aftaleskemaet og evt. i relevant tilstand, at borger er informeret om formålet med vejning, men frabeder sig indsatsen.

 

Referencer:

Forebyggelsespakke Mad og måltider. Sundhedsstyrelsen 2018. https://www.sst.dk

Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker. Sundhedsstyrelsen 2017. https://www.sst.dk

 
Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab. Sundhedsstyrelsen 2015. https://www.sst.dk

Vurdering af ernæringstilstand og ernæringsmæssig risiko https://www.varportal.dk/portal/content/9042/16

 

Revideres af:

Proceduregruppen, maj 2022
Sidst opdateret af Karina Kilde
19. oktober 2021