Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Ernæringsdrik, plejehjem og botilbud

Oprettet/godkendt af:

Proceduregruppen, marts, 2019

 

Målgruppe:

Alle

Vejledning om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater/ernæringsdrikke:

Sundhedslovens §159 giver ret til 60% tilskud til tilskudsberettigede ernæringspræparater.

Ordination forudsætter at lægen vurderer, at patienten som følge af sygdom eller alvorlig svækkelse har et helbredsmæssigt begrundet behov for ernæringspræparater som erstatning for eller supplering af den almindelige kost.

Det er derfor ikke alle patienter, som er berettiget til at få regionalt tilskud. Eksempelvis er småtspisende ældre, hvis kostindtag er nedsat uden relation til følgende beskrevne tilstande IKKE omfattet af tilskudsordning.

Svær sygdom: Her forstås lidelser, der medfører, at patienten ikke kan synke eller optage almindelig kost. Det er typisk lidelser som cancer i mund, svælg, hals, spiserør eller mave eller neurologiske lidelser som apopleksi og ALS. Det kan i enkelte tilfælde også være andre patientgrupper med behov for ekstra næringstilførsel. (f.eks. Aids-patienter og andre kroniske sygdomme ved svær anoreksi eller nedsat optagefunktion i tarmen).

Alvorligt svækkede: Her forstås personer, som efter lægens vurdering ikke er i stand til at indtage almindeligt mad i tilstrækkelig mængde til at dække behov for næringsstoffer, og hvor indtagelse af et ernæringspræparat gennem mund eller sonde i en periode er indiceret. Det er typisk patienter, som udskrives svækkede efter langvarig hospitalsindlæggelse, belastende kemo- eller stråleterapi, store eller gentagne kirurgiske indgreb eller svære infektioner, der er ledsaget af - eller kan risikere at være ledsaget af - sygdomsbetinget vægttab på over 10 % i løbet af 3-6 måneder

www.laegemiddelstyrelsen.dk

 

Formål:

  • At personalet får den fornødne viden omkring bestilling af ernæringsdrikke gennem egen læge.
  • At sikre at borgeren, der er berettiget til ordinationen, får den optimale ernæring, hvor det daglige protein- og energiindhold i dagskosten ikke er tilstrækkeligt

 

 

Beskrivelse/Fremgangsmåden:

  • Der tages kontakt til borgerens praktiserende læge for ordination af ernæringsdrikke.
  • Hvis borgeren opfylder betingelserne for tilskud, laves ordinationen af lægen, som skal faxes eller sendes til afdelingen. Det er vigtigt, at lægen ikke lægger ordinationen på serveren, således vi undgår kun at få tilskud på 60% første gang der leveres.  Bestilling afgives til apotek eller anden leverandør samtidig med at ordinationen faxes.
  • Vær opmærksom på at ordinationen har gyldighed i op til 6 måneder.

 

Gælder for borgere på plejehjem:

  • Køkkenet på det pågældende center skal betale regningen og derfor skal der også ved bestilling oplyses EAN.  NR

Gælder for borger i eget hjem:

  • Borger betaler selv.


Revideres af:

Proceduregruppen, april 2022
Sidst opdateret af Karina Kilde
18. august 2021