Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Basisinventar, APV og hjælpemidler på kommunale plejehjem og Center døgn

Oprettet/godkendt af:
Proceduregruppen, maj 2020

 

Afgrænsning af arbejdsredskaber, basisinventar og hjælpemidler efter SL § 112.

Arbejdsredskaber omfatter produkter, der anses som nødvendige at anvende, for at sikre at personalet på forsvarlig måde kan udføre den nødvendige pleje.
Basisinventar omfatter hjælpemidler det må kunne forventes beboerne vil have behov for ift. den målgruppe, der bor på et plejehjem el. Center Døgn (ældre og handicappede med nedsat mobilitet og balance).

I Middelfart kommune er det besluttet, at de enkelte plejehjem og Center døgn selv skal stille de mest almindeligt forekomne arbejdsredskaber og basisinventar til rådighed for personale og beboere.

Arbejdsredskaber ydes i henhold til arbejdsmiljøloven § 45 stk. 1, hvoraf det fremgår at arbejdsgiveren er forpligtiget til at stille nødvendige arbejdsredskaber til rådighed for personalet. Ift. basisinventar drejer det sig helt konkret om produkter, som hovedparten af beboerne har behov for at anvende, produkter der vil kunne anvendes af flere forskellige beboere.

Det forventes således, at et plejehjem og Center døgn kan stille følgende produkter til rådighed for beboerne:

Arbejdsredskaber:

Plejeseng med tilbehør:
sengeheste, forhøjede sengeheste, sengeheste beskyttere, sengeforlængere og en god skummadras der er trykaflastende til og med sårstadie 1.

 • Sengeborde.

 • Glidestykker og lagner: det drejer sig om alle typer glidestykker som f.eks. spielerdug, Master-Turner*, glidelagner og silkelagner. Dog ikke glidebrætter og elektronisk glide- og vendesystemer (eks. Vendlet). Dette bevilges af Hjælpemiddelteamet.

 • Lifte (gulvlift, stålift og loftlift).

 • Drejetårne (eks. Sara Stedy, Walker).

 • Standard sejl til de forskellige typer lifte inkl. toiletsejl og badesejl. Dog ikke amputationssejl eller andre helt særlige sejltyper, som sit-on sejl. Dette bevilges af Hjælpemiddelteamet.

 • Bade-bækkenstole. Ved særligt behov for kip/el-funktion og/eller trykaflastende pude skal dette bevilges af Hjælpemiddelteamet.

 • Bækkener og kolber.

 • Strømpepåtagere der gør det lettere for personalet, at give borgeren støttestrømper på.

 • Benholder/sejl.


Særligt for Masterturnere:

Hjælpemiddelteamet indkøber Master-Turner hjem til plejehjemmenes og bostedets eget depot.em har brug for nye Master-Turner til deres depot, skal de sende en  i nexus til ”Rekvisition hjm”. opgaven skal fremgå, hvor mange der bestilles af hhv. hele og 2-delte Master-Turner, samt hvem der er bestiller og telefonnummer.  Center Døgn skal selv indkøbe Masterturner.

Basisinventar:

 • Transport kørestol (en kørestol der anvendes til transport og kortere tids brug) og standard pude
 • Hjælpemotor der kan bruges på flere kørestole og/eller plejehjemmets egne transport kørestole 
 • Badetaburet inkl. div. tilbehør som ryg
 • Toiletforhøjer inkl. div. tilbehør som armlæn ¨
 • Greb og toiletstøtter
 • Kaldeanlæg med tilbehør (herunder ex. trædemåtte).
 • Rebstiger
Plejehjemmet og Center døgn har ansvaret for at, nævnte arbejdsredskaber og basisinventar, herunder for at foretage nødvendige reparationer.

Arbejdsredskaber der kan søges om:

Ansøgning om arbejdsredskaber som ikke står på basisinventarlisten- venligst følg instruksen i Nexus.

 

Eksempler på APV hjælpemidler der skal søges:

 • Vendlet, elektrisk vendelagen.
 • Specialsejl (amputationssej og sit-on sejl).
 • Bade/bækkenstol med el-kip og særlige funktioner og/eller trykaflastende pude med udskæring.
 • Lejringspuder.
 • Sling Sock og Sling Vest
 • Glidebræt (medmindre borger bliver selvhjulpen, for så skal det søges som SEL § 112).

 

 

Hjælpemidler der søges efter SEL § 112, digitalt, pr. advis eller ved terapeuten der kommer fast

 

Ansøgning om personligt hjælpemiddel efter SEL § 112;

 • Kropsbårne hjælpemidler sendes digitalt til Hjælpemiddelteamet. Enten af borger selv med NemID, vha. pårørende eller af personale via. 3.partsløsning. 

Det er en forudsætning for bevilling, at behovet for hjælpemidlet er begrundet i en varig funktionsnedsættelse, samt at borgeren bliver selvhjulpen vha. hjælpemidlet.

Eksempler på produkter der betragtes som et personligt hjælpemiddel:

 

 • Særligt gangredskab (ex. gangbord/talerstol, gangvogn)
 • Personlig kørestol – når borgeren skal sidde i kørestolen i længere tid af gangen dagligt.
 • Strømpepåtager der gør at borgeren selvstændigt kan tage strømper på uden hjælp fra personalet.
 • Rollator til selvstændigt at gå rundt.
 • Trykaflastende puder og madrasser

Revideres af:

Proceduregruppen, maj 2022
Sidst opdateret af Karina Kilde
24. november 2021