Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Arbejdsskader

Oprettet/godkendt af:

Proceduregruppen, maj 2020

Målgruppe:

Alle medarbejder

 

 

Formål:

  • Sikre at alle i plejen kan være opdateret på aktuelle problematikker i forhold til APV, som der arbejdes med i arbejdsmiljøgruppen.
  • Alle på plejehjemmene og i hjemmeplejen har mulighed for at orientere sig om retningslinjer, for en arbejdsmiljømæssig forsvarlig udførelse af arbejdet hos den enkelte borger.
  • Generelt: for APV gælder det at de skal gennemgåes hv. 3 år eller ved væsentlige ændringer.

Beskrivelse/fremgagsmåden:

Nedenstående gælder for hjemmeplejen
  • Teamet/kontaktpersonen gennemgår ved nye borgere, hvad de er visiteret til og gennemgår de relevante funktions APV´er. Er der problematikker der falder udenfor Funktions APV`ernes opmærksomhedspunkter, laves der en særskilt APV på de enkelte afvigelser.
  • Amir kontaktes skrifligt hvis der er afvigelser. I samråd med teamet udarbejdes der en skriflig handleplan og vilkår for arbejdets udførelse.
  • Amir beskriver og indsætter handleplanen i Plan A og printer punktet ud til teamets mappe. Teamet er ansvarlig for at evt. afløsere gøres bekendt med aktuelle handleplaner. Der skal noteres " se handleplan som en kørelistebemærkning eller lægges  ind som en sikkerhedsaftale.
  • Amir følger op på afvigelserne og lukker punktet, når opgaven er løst. Såfremt afvigelsen ikke er løseligt, skal dette tilføjes i døgnrytmeplanen.

 

For plejehjemmene gælder følgende:

  • Der udarbejdes APV vurdering å hver enkelt beboer. Hvis der er afvigelser, oprettes der et punkt i Plan A. Kollegaerne orienteres via sikkerhedsaftaler, forflytningsbeskrivelser eller i døgnrytmeplanen.

 

Specielle lokale forhold:

  • De organisatoriske muligheder gør, at det kun er arbejdsmiljøgruppen, der har læse og skrive adgang i Plan A, derfor er det AMIR og arbejdsmiljøansvarlig for at få de enkelte mapper ajourført.
  • Alle APV handleplaner opbevares i mapper i de respektive enheder.

 

Revideres af:
Proceduregruppen, maj 2022

 

 

Sidst opdateret af Karina Kilde
13. juli 2021