Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Akutpladser – opgavevaretagelse, kompetencer og samarbejde

 

Udarbejdet/godkendt af:
Udarbejdet af tovholder for akutteamet, medarbejdere fra akutpladserne og kommunal udviklingssygeplejerske
Dec. 2021.
Godkendt af kvalitetsrådet.

Målgruppe:

Indsatsen retter sig mod borgere, der har behov for kompleks sygepleje og tættere observation end det er muligt at planlægge i eget hjem trods maximal hjælp og hvor borgeren vurderes at kunne profitere af et ophold på 72 timer. Det kan være borgere hvor opstart af behandling under tættere observation kan forebygge forværring af sygdom eller borgere der udskrives tidligere og fortsat skal observeres og behandles tættere end det er muligt i eget hjem. (behandlingsplan).
Desuden kan der være tale om borgere hvor der er brug for tættere observation som led i en udredning (observationsplan).
Uanset type af plan varetages opgaverne af SSA med udvidet kompetencesæt i tæt samarbejde med akutsygeplejersken.
Alle patienter over 18 år kan være på en akutplads, dog fortrinsvis den ældre medicinske patient.

Hvis borgerens behandlingsbehov primært er terminalt, psykiatrisk eller demensfagligt, vil sygeplejen, som udgangspunkt, blive varetaget i de eksisterende specialiserede behandlingstilbud.

Kommer borgeren fra eget hjem tilstræbes et besøg før brug af en akutplads, for at foretage en vurdering af den samlede situation samt en klinisk vurdering.
Kommer borgeren fra hospitalet sikres det at borgeren er orienteret om transportudgifter hjem fra akutpladsen

 

Formål:

At forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, samt varetage færdigbehandling af udvalgte pt. grupper.
Formålet er desuden at et ophold at relativ kort varighed vurderes som gavnligt for borgeren både i et helheds-og sundhedsfaglig perspektiv.
Efter ophold på en akutplads, vil det blive vurderet om borgeren kan komme tilbage til eget hjem evt. med øget hjælp eller om der skal iværksættes andre tiltag.

 

Definition af begreber:

Den behandlingsansvarlige læge er den læge som gennem akutteamet får borgeren visiteret til akutpladserne. Det kan være praktiserende læge, vagtlæge eller sygehus læge. Anvender vagtlægen akutpladserne overgår behandlingsansvaret til den praktiserende læge efter vagten.
Akutsygeplejersken kan foretage udvidede målinger
SSA med udvidet kompetencesæt varetager pleje og behandling af borgeren i tæt samarbejde med sygeplejersken på rehabiliteringsafdelingen og akutsygeplejerske.

 

Beskrivelse/fremgangsmåden:

Akutsygeplejersken:
Har visitationsretten til akutpladserne når borgeren er tilset af akutsygeplejersken.
Aftaler i samarbejde med egen læge en behandlingsplan.
Sørger for at opdatere aktuelle tilstande samt oprette handlingsanvisning ”Akutplads” som indeholder:
Henvisningsårsag
Behandlingsplan
Opdelt observationsplan mellem akutsygeplejerske og borgerteam døgn.

Løbende vurdering af om borger har brug for andre tilbud i kommunen, herunder aflastning, rehabilitering mv. og ved behov anmode visitationen.
Skal minimum ved start og slut af hver vagt tage kontakt til borgerteam døgn og aftale vagtens forløb.
Hvis borgerteam døgn gør opmærksom på at de har behov for opkvalificering af kompetencer, varetager akutsygeplejen oplæring.

Borgerteam døgn:
Beslutte hvem der er vagtens kontaktperson og har kontakten med akutsygeplejersken vagten igennem og evt. egen læge.
Varetage de opgaver som akutsygeplejersken har beskrevet i handlingsanvisningen ”Akutplads”.
Give besked til akutsygeplejen hvis der er behov for opkvalificering af kompetencer.
Løbende vurdering af om borger har brug for andre tilbud i kommunen, herunder aflastning, rehabilitering mv. og ved behov anmode visitationen.

Behandlingsansvarlige læge:
Angiver henvisningsårsag
Formulerer behandlingsplan
Formål med akutpladsophold.
Plan for behandling, observation og opfølgning inkl. tærskelværdier
Plan for hvem der er behandlingsansvarlig døgnet rundt(FAM, stamafdeling mm)

Referencer:

Sundhedsstyrelsen 2017; Kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen – krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeopgaver

 

Specielle lokale forhold:

Opholdet på en akutplads er gratis.
Transport til og fra akutpladser arrangeres som udgangspunkt af borgeren. Hvis borgeren ikke selv er i stand til at arrangere transport kan akutsygeplejersken hjælpe.
I sidste ende kan kommunen betale transport til en akutplads – det er dog en nødløsning.
Borgeren betaler altid selv hjemtransport, som med fordel kan aftales inden ophold på en akutplads påbegyndes.

Tilbuddet er også beskrevet
https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-syddanmark/middelfart/akut-subakut/akutpladserne/

 

https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-syddanmark/middelfart/akut-subakut/akutsygepleje/

 

 

Revideres af:

Tovholder for akutteamet.
Revision sker i samarbejde med akutpladsernes personale og praksiskonsulenten.
Godkendes af kvalitetsrådet.

 

 

Sidst opdateret af Karina Kilde
28. februar 2022